Wodociągi Miejskie Sp z o.o. w Braniewie

ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo
波兰 波兰

回收厂业务详情

有机物
接收废料:
有机废弃物
再生产品:
堆肥
技术类型:
堆肥
回收厂数量:
1
最后更新
2022年3月21日